PROFIT CHATTING - 회원채팅
▶ 출석체크
출석부에 글을 등록하시면 출석포인트가 지급됩니다. (연속 출석시 보너스 P 지급)
출석시 : 100P 요일별 선착순 : 보너스보기 출석일 누적수 : 보너스보기 누적 출석 : 0 이번달 출석 : 0
출석체크는 80byte 이내로 작성 해 주세요. 0/80byte
선착순출석인사닉네임날짜포인트연속 출석수
2 출석 루피** 00:03 500 39
1 출첵 림스** 00:00 600 1
7 출석 상데** 11-18 100 1
6 출석체크 코인** 11-18 100 1
5 출석 하늘** 11-18 100 1
4 출석 퍼스** 11-18 100 1
3 출석 백두** 11-18 400 1
2 출석 루피** 11-18 500 38
1 ffffffffff 빠탄** 11-18 600 8
3 출석 루피** 11-17 400 37
2 ff 빠탄** 11-17 500 7
1 출첵 림스** 11-17 600 74
7 출석 장군** 11-16 100 1
6 출석 등어** 11-16 100 1
5 출첵 유라** 11-16 100 1
4 출석 짱가** 11-16 100 1
3 ddddd 빠탄** 11-16 400 6
2 출석 루피** 11-16 500 36
1 출첵 림스** 11-16 600 73
5 출석 상데** 11-15 100 2
4 출석 달인** 11-15 100 1
3 출석 루피** 11-15 400 35
2 gg 빠탄** 11-15 500 5
1 출첵 림스** 11-15 600 72
11 출석 존버** 11-14 100 1
10 출첵 전담** 11-14 100 1
9 출석체크 제니** 11-14 100 1
8 출석 리포** 11-14 100 1
7 출석 타이** 11-14 100 1
6 출첵 코인** 11-14 100 1